Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...

Những bài hát tiếng anh cho bé – Phần 2

26. The Alphabet Song A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Now I know my ABCs Next time won’t you sing with me A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Now we all know our ABC Let’s all sing from A to Z 27. 5 Little...

Nhạc tiếng Anh cho bé – Tuyển tập những bài hát hay

Mình tổng hợp list nhạc nên cho các bé nghe. Bé nhà mình cứ nghe bài If you’re happy and you know it, clap your hands là nhẩy tưng bừng vui lắm. 1. Ringa-Ringa Roses Ringa-ringa roses, A pocketful of posies. A-tishoo! A-tishoo! We all fall down...

Fix lỗi clone source từ git

Mình tổng hợp các Fix một số lỗi khi clone source về từ SourceTree.   Lỗi 1: fatal: The remote end hung up unexpectedly   Giải quyết: Lỗi này thường giải quyết bằng các tăng postBuffer là được git config –global http.postBuffer 524288000 Lỗi...

Danh mục : Góc Chia Sẻ

Trang chủ » Góc Chia Sẻ