Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
blank
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Cấu hình VMware ESXi – Kết nối bảo mật HTTPS và không cần IP Tĩnh

Cấu hình VMware ESXi – Kết nối bảo mật HTTPS và không cần IP Tĩnh

Mình mới dựng 1 con máy chủ mới, đã cài đặt VMware ESXi 6.7 trên đấy. Thằng ESXi thì ngon rồi, nhưng nhược điểm của nó là như thiết lập ban đầu nó tốn 1 ip tĩnh để quản trị. Mặc dù mình có 8 IP trên con này nhưng 1 IP dùng không thế này cũng hơi lãng phí.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối ESXi bằng domain, cài đặt ssl letsencrypt miễn phí và giải phóng IP quản lý ESXi.

Đầu tiên, mình đã cài đặt sẵn 1 con pfsense với IP Lan là 192.168.12.1/24 , IP Wan là 14.225.3.224 và cấu hình để nó tự khởi động nếu máy chủ bị treo hoặc reset.

blank

Cài tiếp 1 con centos IP 192.168.12.3 cài đặt nginx, ssl … ( sẽ hướng dẫn ở bài sau)

Setup pfsense mở cổng 80 và 443 trên con centos ra ngoài bằng IP chính

blank

Cấu hình lại ESXi với IP 192.168.12.2

Tạo 2 tên miền cho ESXi với pfSense trên con centos.

Để cấu hình ESXi cần config nginx proxy như sau:

location / { allow all;	proxy_set_header Host $host; proxy_set_header Connection "upgrade";	proxy_set_header Connection $http_connection; proxy_pass	https://192.168.12.2; proxy_read_timeout 90; proxy_http_version 1.1;	proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; } 

 

 

 

blank

Cương Phạm

Thêm bình luận