Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
blank
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Cách nhận biết knox samsung

Cách nhận biết knox samsung

Khi vào Bootloader có trạng thái KG State. Ở mỗi máy trạng thái này khác nhau. Hãy cùng phân biệt nó.

Về phần bảo mật của SAMSUNG chia làm 3 cấp độ, KG, OEM và Bootloader.

Cấp KG là cấp bảo mật cao nhất. OEM là bảo mật bên trong KG và Bootloader là bảo mật bên khong OEM

Nếu trạng thái KG không bị khóa thì mới mở khóa được OEM. Mở khóa OEM mới mở khóa được bootloader

Nếu máy đã unlock bootloader mà vì lý do nào đó KG chuyển về prenormal hoặc normal thì không chạy được cook/custom rom, muốn chạy được cook/custom thì KG phải ở trạng thái /checking/complet/ hoặc không có trạng thái KG.

OEM LOCK: ON(L) → chưa bật OEM
OEM LOCK: ON(U) → Đã bật OEM
OEM LOCK: OFF(L) → Đã unlock Bootloader nhưng chưa bật OEM
OEM LOCK: OFF(U) → Đã unlock Bootloader và bật OEM

Cách kiểm tra máy có bị khóa trả góp hay không.

KG STATE:Prenormal → máy không knox, mới chạy phần mềm hoặc hard reset nhưng chưa vào mạng
KG STATE:NORMAL → máy knox, chưa tới hạn thành toán
KG STATE:Blink → máy knox, tới hạn thanh toán mà chưa đóng tiền
KG STATE:Locked – > máy knox, lâu ngày chưa đóng tiền
KG STATE:Completed – > máy không knox, không nợ nần

KG STATE:checking → có 2 trường hợp

  1. Lúc đầu KG State: Checking → Hard Reset máy xong Acti vào màn hình chính → vào lại Download mode → KG chuyển thành KG State: Prenormal → tiếp tục khởi động lại vào mạng 5 phút cho máy load dử liệu từ máy chủ về → sau đó KG chuyển qua KG State: Checking → Kết quả là máy không bị khóa knox → máy này thường là xuất xứ từ FPT SHOP
  2. Lúc đầu KG State: Checking → Hard Reset máy xong → vào lại Download mode → KG vẩn là KG State: Checking → Kết quả là máy mở đã khóa knox, có thể là mở ẩn, đang chạy rom cook/custom/ tùy chỉnh

Không có dòng KG STATE: củng có 2 trường hợp

  1. lúc đầu không có KG STATE → hard reset xong → Acti vào màn hình chính → vào lại Download mode → KG State chuyển qua Prenormal → khởi động lại máy → vào mạng 5 phút → vào lại Download mode → KG state chuyển qua checking → kết quả máy không bị khóa knox → máy này thường là xuất xứ từ thế giới di động
  2. lúc đầu không có KG STATE hard reset xong nó vẩn không có KG STATE → kết quả máy này mở khóa knox, có thể là mở ẩn / đang chạy rom cook/custom

blank

blank

Cương Phạm

Thêm bình luận