Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Sử dụng Touch ID cho Terminal – Mac OS

Sử dụng Touch ID cho Terminal – Mac OS

Chức năng Touch ID trên MacBook rất tiện. Ở bản 10.15, các ứng dụng yêu cầu quyền, hệ thống sẽ bật ra hội thoại hỏi nhập vân tay mà không cần nhập password. Nhưng trong terminal, khi thực hiện các lệnh với sudo cần yêu cầu nhập Pass, thật là phiền phức. Để thêm Touch ID cho Terminal ta chỉnh sửa file /etc/pam.d/sudo trên hệ thống.

 

Thêm dòng code sau vào:

auth sufficient pam_tid.so

Tiếp đó, vào phần thiết lập Terminal,  đi đến Prefs -> Advanced -> Allow sessions to survive logging out and back in and set value to no.

Khởi động lại Terminal là xong

Cương Phạm

Thêm bình luận