Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...

Fix lỗi clone source từ git

Mình tổng hợp các Fix một số lỗi khi clone source về từ SourceTree.   Lỗi 1: fatal: The remote end hung up unexpectedly   Giải quyết: Lỗi này thường giải quyết bằng các tăng postBuffer là được git config –global http.postBuffer 524288000 Lỗi...

Cổng mạng – Sổ tay các Port thông dụng

Giao thức điều khiển đường truyền/Giao thức Internet (TCP/IP) là giao thức giao tiếp trong đó các gói dữ liệu sẽ được gửi và nhận qua Internet từ máy chủ (server) và máy khách (client). Do các gói dữ liệu này chứa một lượng vô cùng lớn các loại...

Cách nhận biết knox samsung

Khi vào Bootloader có trạng thái KG State. Ở mỗi máy trạng thái này khác nhau. Hãy cùng phân biệt nó. Về phần bảo mật của SAMSUNG chia làm 3 cấp độ, KG, OEM và Bootloader. Cấp KG là cấp bảo mật cao nhất. OEM là bảo mật bên trong KG và Bootloader là...

Danh mục : Góc Chia Sẻ