Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...

Phân biệt Basic Disk va Dynamic Disk

So sánh Basic Disk và Dynamic Disk : – Một Basic Disk là một ổ cứng vật lý bao gồm các phân vùng chính (Primary Partition), các phân vùng mở rộng (Extended Partition) hoặc các ổ đĩa luận lý (Logical Drive), và toàn bộ không gian cấp cho...

Tổng hợp mã lỗi khi kích hoạt windows

Có 1 số bạn khi add key bị báo mã lỗi (errror: 0xC004C0XX) ko biết bị lỗi gì. Bài viết này sẽ tổng hợp các mã lỗi Windows 10 đưa ra để dễ tìm nguyên nhân khắc phục. Key vượt quá số lần online , mã lỗi sẽ xuất hiện 008 hoặc 020, còn kích hoạt by...

Sử dụng Touch ID cho Terminal – Mac OS

Chức năng Touch ID trên MacBook rất tiện. Ở bản 10.15, các ứng dụng yêu cầu quyền, hệ thống sẽ bật ra hội thoại hỏi nhập vân tay mà không cần nhập password. Nhưng trong terminal, khi thực hiện các lệnh với sudo cần yêu cầu nhập Pass, thật là phiền...

Danh mục : Góc Chia Sẻ