Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
blank
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Cập nhật MariaDB cho Centos

Cập nhật MariaDB cho Centos

Hôm nay truy vấn mấy tính năng cần sử dụng RANK và Table View của MySQL, kiểm tra dưới máy tính chạy ngon lành mà trên server tất cả truy vấn đều = 0 hết. Loay hoay 1 hồi không hiểu vấn đề ở đâu, kiểm tra ra là ở máy cài MariaDB 10.5.6 còn ở server đang là 10.0.38.

blank

Tiến hành cập nhật MariaDB cho Server

B1: Kiểm tra hệ thống và Repo:

uname -m
cat /etc/os-release

Xác nhận hệ điều hành Centos 7 – x86_64

Vào trang https://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/#distro=CentOS&distro_release=centos7-amd64–centos7&mirror=bkns&version=10.5 để lấy repo cho phù hợp, với server của mình sẽ là

# MariaDB 10.5 CentOS repository list - created 2020-10-30 04:04 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Ghi đè nội dung vào file /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

B2 : Nâng cấp MariaDB

#Set innodb_fast_shutdown to 0
mysql
set global innodb_fast_shutdown = 0;
#Stop MySQL
systemctl stop mysql
#Backup database
cp -r /var/lib/mysql /var/lib/mysqlbackup
#Remove Maria DB
yum remove mariadb-server
yum remove MariaDB-* -y
#Install MariaDB
sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client
#Start
systemctl start mysql
#Upgrade SQL
mysql_upgrade

Xong.

 

blank

Cương Phạm

Thêm bình luận