Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Khắc phục WordPress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Khắc phục WordPress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Hôm nay mình cập nhật máy chủ lên php7.4 cho 1 vài hệ thống. Sau đó tiếp tục cập nhật wordpress lên 5.3 thì bị lỗi Maintenance Mode.

Lý do là trong lúc hệ thống cập nhật thì máy mình bị mất kết nối, tải lại trang thì website báo lỗi:

Trang web hiện đang được bảo dưỡng. Bạn vui lòng quay lại trong vài phút nữa

WordPress có tính năng khá hay, khi hệ thống cập nhật thì chuyển sang chế độ bảo trì để tránh các việc cập nhật dữ liệu ảnh hưởng. Sau khi kết thúc quá trình này hệ thống sẽ hoạt động lại bình thường.

Để khắc phục lỗi này, bạn vào thư mục Root của website tìm và xóa file .maintenance đi sau đó tải lại trang web. Tại sao lại là file đấy, thì trong core của WordPress (/wp-includes/load.php) có xây dựng như này:

function wp_maintenance() { if ( ! file_exists( ABSPATH . '.maintenance' ) || wp_installing() ) { return; } global $upgrading; include( ABSPATH . '.maintenance' ); // If the $upgrading timestamp is older than 10 minutes, don't die. if ( ( time() - $upgrading ) >= 600 ) { return; } /** * Filters whether to enable maintenance mode. * * This filter runs before it can be used by plugins. It is designed for * non-web runtimes. If this filter returns true, maintenance mode will be * active and the request will end. If false, the request will be allowed to * continue processing even if maintenance mode should be active. * * @since 4.6.0 * * @param bool $enable_checks Whether to enable maintenance mode. Default true. * @param int $upgrading The timestamp set in the .maintenance file. */ if ( ! apply_filters( 'enable_maintenance_mode', true, $upgrading ) ) { return; } if ( file_exists( WP_CONTENT_DIR . '/maintenance.php' ) ) { require_once( WP_CONTENT_DIR . '/maintenance.php' ); die(); } require_once( ABSPATH . WPINC . '/functions.php' ); wp_load_translations_early(); header( 'Retry-After: 600' ); wp_die( __( 'Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.' ), __( 'Maintenance' ), 503 );
}

Sau đó các bạn truy cập lại trang quản trị và tiếp tục các thao tác cập nhật cho WordPress.

Toàn lỗi hay gặp, note lại sau dễ nhớ hơn.

Cương Phạm

Thêm bình luận