Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Sửa lỗi: Centos warning: setlocale: LC_CTYPE

Sửa lỗi: Centos warning: setlocale: LC_CTYPE

 

Sau khi cài mới centos hoặc ubuntu rất hay gặp lỗi:

Centos warning: setlocale: LC_CTYPE: cannot change locale (UTF-8): No such file or directory

Lỗi này do hệ thống không biết ngôn ngữ mặc định được hỗ trợ là gì. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại file cấu hình cho phù hợp là được

Chạy lệnh `vi /etc/environment` và cập nhật nội dung:

LANG=en_US.utf-8
LC_ALL=en_US.utf-8

Đã sửa xong.

Cương Phạm

Thêm bình luận