Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Góc Chia Sẻ » Bật chế độ ghi NTFS trên MacOS Catalina 10.15

Bật chế độ ghi NTFS trên MacOS Catalina 10.15

Hệ điều hành macOS của Apple có thể đọc dữ liệu từ ổ đĩa định dạng NTFS của Windows nhưng nó không thể ghi dữ liệu lên những ổ đĩa sử dụng kiểu định dạng này. Bài viết sau đây liệt kê một số cách giúp bạn thay đổi điều này để bạn dễ dàng ghi dữ liệu vào ổ đĩa định dạng NTFS.

Việc kích hoạt khả năng ghi dữ liệu vào các ổ đĩa NTFS rất hữu dụng khi bạn muốn chép dữ liệu vào phân vùng BootCamp trên máy Mac, cũng như các phân vùng hệ thống bắt buộc sử dụng chuẩn định dạng NTFS của Windows. Đối với các ổ đĩa gắn ngoài, bạn nên sử dụng chuẩn định dạng exFAT. Mặc định, cả Windows và macOS đều có khả năng ghi dữ liệu vào ổ đĩa exFAT.

Đầu tiên bạn cần cài brew và sử dụng brew cài đặt ntfs-3g

brew install ntfs-3g

Nếu hệ thống của bạn đang bật chế độ bảo vệ csrutil thì bạn cần tắt bỏ trong chế độ Recovery mode:

csrutil disable

Mount toàn bộ hệ thống, để có quyền đọc ghi hệ thống

sudo mount -uw /

Copy thuộc tính NTFS vào hệ thống

sudo mv /sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs.original
sudo ln -s /usr/local/sbin/mount_ntfs /sbin/mount_ntfs

Bạn có thể thử lại, như cắm USB hoặc ổ cứng di động xem đã đọc ghi được chưa nhé.

 

Cương Phạm

Thêm bình luận