Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
blank
Trang chủ » Tổng hợp » Hướng dẫn Debug điện thoại từ xa qua OpenVPN

Hướng dẫn Debug điện thoại từ xa qua OpenVPN

Bước 1: Yêu cầu quản trị viên cung cấp 1 file config cho OpenVPN cho mobile

Bước 2: Cài đặt OpenVPN bằng cách tải từ CH Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn và kết nối với cấu hình đã nhận được ở bước 1.

blank

Địa chỉ IP của bạn sẽ là 10.8.0.13

Bước 3: Vào chế độ nhà phát triển -> Chọn phần Debug Wifi -> Mở

blank

Bước 4 : Truy cập Gỡ lỗi qua Wifi chọn Ghép Nối Thiết Bị và lấy thông tin kết nối

blank

 

 

blank

 

Sau các bước này ta được:

IP VPN: 10.8.0.13

IP LAN : 192.168.12.194

Port: 41441

MÃ : 045619

 

Bước 5 : Kết nối đến điện thoại từ máy tính

Ở máy tính cũng kết nối đến VPN cùng mạng với điện thoại

Mở dòng lệnh gõ :

adb pair 10.8.0.13:41441

Nhập mã 045619 ở dòng Enter pairing code:

Xong!

blank

blank

Cương Phạm

Thêm bình luận