Shayne Ward

Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Breathless – Shayne Ward

Bài hát: Breathless Ca sĩ: Shayne Ward If our love was a fairy tale Nếu tình yêu của chúng ta…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Stand By Me – Shayne Ward

Bài hát: Stand By Me Ca sĩ: Shayne Ward Nothing’s impossible, nothing’s unreachable Không gì là không thể, không có…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát If That’s OK With You – Shayne Ward

Bài hát: If That’s OK With You Ca sĩ: Shayne Ward I love the way you look without your make-up…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát All My Life – Shayne Ward

Bài hát: All My Life Ca sĩ: Shayne Ward I will never find another lover Anh sẽ không bao giờ…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát No Promises – Shayne Ward

Bài hát: No Promises Ca sĩ: Shayne Ward Hey baby, when we are together Em yêu à, khi chúng ta…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Until You – Shayne Ward

Bài hát: Until You Ca sĩ: Shayne Ward Baby life was good to me but you just made it better…
Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!