One Direction

Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát One Thing – One Direction

Bài hát: One Thing Ca sĩ: One Direction I’ve tried playing it cool Anh đã cố gắng giữ bình tĩnh…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát You And I – One Direction

Bài hát: You And I Ca sĩ: One Direction I figured it out Anh đã hiểu ra I figured it…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Live While We’re Young – One Direction

Bài hát: Live While We’re Young Ca sĩ: One Direction Hey girl, I’m waiting on ya, Này em, anh đang…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Best Song Ever – One Direction

Bài hát: Best Song Ever Ca sĩ: One Direction Maybe it’s the way she walked Có lẽ đó chính là…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Story Of My Life – One Direction

Bài hát: Story Of My Life Ca sĩ: One Direction Written in these walls are the stories that I can’t…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Drag Me Down – One Direction

Bài hát: Drag Me Down Ca sĩ: One Direction I’ve got fire for a heart Anh có một trái tim…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Little Things – One Direction

Bài hát: Little Things Ca sĩ: One Direction Your hand fits in mine Bàn tay em vừa khít trong tay…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Kiss You – One Direction

Bài hát: Kiss You Ca sĩ: One Direction Oh I just wanna take you anywhere that you’d like Anh chỉ…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Night Changes – One Direction

Bài hát: Night Changes Ca sĩ: One Direction Going out tonight, changes into something red Hẹn hò tối nay, cô…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Perfect – One Direction

Bài hát: Perfect Ca sĩ: One Direction I might never be your knight in shining armour Anh có thể không…
Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!