Maroon 5

Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Moves Like Jagger – Maroon 5

Bài hát: Moves Like Jagger Ca sĩ: Maroon 5 Oh Oh Oooh Oooh Just shoot for the stars if it…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Won’t Go Home Without You – Maroon 5

Bài hát: Won’t Go Home Without You Ca sĩ: Maroon 5 I asked her to stay Tôi cầu xin em…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát She Will Be Loved – Maroon 5

Bài hát: She Will Be Loved Ca sĩ: Maroon 5 Beauty queen of only eighteen Chỉ mới mười tám tuổi,…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát One More Night – Maroon 5

Bài hát: One More Night Ca sĩ: Maroon 5 You and I go hard at each other like we going…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Payphone – Maroon 5

Bài hát: Payphone Ca sĩ: Maroon 5 I’m at a payphone trying to call home Anh đang ở bốt điện…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Animals – Maroon 5

Bài hát: Animals Ca sĩ: Maroon 5 Baby, I’m preying on you tonight Em yêu, đêm nay anh sẽ bắt…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát This Love – Maroon 5

Bài hát: This Love Ca sĩ: Maroon 5 I was so high Tôi đã rất hưng phấn I did not…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Don’t Wanna Know – Maroon 5

Bài hát: Don’t Wanna Know Ca sĩ: Maroon 5 Oh hey Ô này I don’t wanna know, know, know, know…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Sugar – Maroon 5

Bài hát: Sugar Ca sĩ: Maroon 5 I’m hurting, baby, I’m broken down Em yêu, anh đang đau đớn, anh…
Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!