Katty Perry

Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Dark Horse – Katty Perry

Bài hát: Dark Horse Ca sĩ: Katty Perry I knew you were Em biết anh sẽ You were gonna come…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Roar – Katty Perry

Bài hát: Roar Ca sĩ: Katty Perry I used to bite my tongue and hold my breath Tôi từng cắn…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Last Friday Night – Katty Perry

Bài hát: Last Friday Night Ca sĩ: Katty Perry There’s a stranger in my bed, Có một kẻ lạ mặt…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát California Gurls – Katty Perry

Bài hát: California Gurls Ca sĩ: Katty Perry I know a place Tôi biết một nơi Where the grass is…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Unconditionally – Katty Perry

Bài hát: Unconditionally Ca sĩ: Katty Perry Oh no, did I get too close? Ôi không, có phải em đã…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Wide Awake – Katty Perry

Bài hát: Wide Awake Ca sĩ: Katty Perry I’m wide awake Em đã thức tỉnh Yeah, I was in the…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Firework – Katty Perry

Bài hát: Firework Ca sĩ: Katty Perry Do you ever feel Bạn có bao giờ cảm thấy mình Like a…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Part Of Me – Katty Perry

Bài hát: Part Of Me Ca sĩ: Katty Perry Days like this I want to drive away Những ngày như…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát The One That Got Away – Katty Perry

Bài hát: The One That Got Away Ca sĩ: Katty Perry Summer after high school Vào mùa hè sau khi…
Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!