Justin Bieber

Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát One Time – Justin Bieber

Bài hát: One Time Ca sĩ: Justin Bieber Me plus you (I’ma tell you one time) Tôi với em (tôi…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Never Say Never – Justin Bieber

Bài hát: Never Say Never Ca sĩ: Justin Bieber Never Say Never Không bao giờ nói lời từ bỏ Pick…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Baby – Justin Bieber

Bài hát: Baby Ca sĩ: Justin Bieber Ohh whooaa Ohh whooaa You know you love me Em biết em thích…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát As Long As You Love Me – Justin Bieber

Bài hát: As Long As You Love Me Ca sĩ: Justin Bieber As long as you love me Chỉ cần…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Never Let You Go – Justin Bieber

Bài hát: Never Let You Go Ca sĩ: Justin Bieber Oohhh noo, ohh noo, ohhh Ôi không They say that…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Mistletoe – Justin Bieber

Bài hát: Mistletoe Ca sĩ: Justin Bieber It’s the most beautiful time of the year Khoảng thời gian tuyệt vời…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Love Yourself – Justin Bieber

Bài hát: Love Yourself Ca sĩ: Justin Bieber For all the times that you rain on my parade Cho tất…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Santa Claus Is Coming To Town – Justin Bieber

Bài hát: Santa Claus Is Coming To Town Ca sĩ: Justin Bieber Yeah yeah yeah yeaoooh Yeah yeah yeah yeaoooh…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Let Me Love You – Justin Bieber

Bài hát: Let Me Love You Ca sĩ: Justin Bieber I used to believe Anh đã từng nghĩ rằng We…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Sorry – Justin Bieber

Bài hát: Sorry Ca sĩ: Justin Bieber You gotta go and get angry at all of my honesty Em vẫn…
Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!