Avril Lavigne

Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Wish You Were Here – Avril Lavigne

Bài hát: Wish You Were Here Ca sĩ: Avril Lavigne I can be tough Em có thể cứng rắn I…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Girlfriend – Avril Lavigne

Bài hát: Girlfriend Ca sĩ: Avril Lavigne Hey! hey! You! You! Này anh! I don’t like your girlfriend! Em không…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Underground – Avril Lavigne

Bài hát: Underground Ca sĩ: Avril Lavigne Trippin’ out Bỗng vấp chân Spinnin’ around Trời đất như quay cuồng I’m…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát What The Hell – Avril Lavigne

Bài hát: What The Hell Ca sĩ: Avril Lavigne You say that Anh nói rằng I’m messin’ with your head…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Rock N Roll – Avril Lavigne

Bài hát: Rock N Roll Ca sĩ: Avril Lavigne Let em know that we’re still Rock n Roll Để họ…
Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát When You’re Gone – Avril Lavigne

Bài hát: When You’re Gone Ca sĩ: Avril Lavigne I always needed time on my own Em đã luôn luôn…
Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!