Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...
Trang chủ » Hệ thống » Sửa lỗi 500 khi chuyển đổi máy chủ GITLAB

Sửa lỗi 500 khi chuyển đổi máy chủ GITLAB

Lỗi này gặp phải khi hệ thống không hiểu token tài khoản của bạn có phải tài khoản quản trị không. Bạn cần cập nhật lại token database qua lệnh:

Mở database console:

sudo gitlab-rails dbconsole

Cập nhật lại cơ sở dữ liệu mới

# Clear project tokens
UPDATE projects SET runners_token = null, runners_token_encrypted = null;
# Clear group tokens
UPDATE namespaces SET runners_token = null, runners_token_encrypted = null;
# Clear instance tokens
UPDATE application_settings SET runners_registration_token_encrypted = null;
# Clear runner tokens
UPDATE ci_runners SET token = null, token_encrypted = null;

Chạy cập nhật cấu hình gitlab là xong.

gitlab-ctl reconfigure

 

Cương Phạm

Thêm bình luận