Nhật ký Ngày... Tháng.. Năm...

Tạo bộ cài Hackintosh MacOS Catalina 10.15.6 cho USB

Để tạo được bản cài đặt hackintosh hoàn chỉnh lên USB hẳn rất mất nhiều công sức. Đầu tiên bạn cần có bản cài chuẩn MacOS, sau đó cần có máy mac để thiết lập cấu hình… Nói chung đi theo con đường chính thông rất phức tạp. Đây là nội dung mình...

Khắc phục WordPress bị kẹt trong chế độ bảo trì

Hôm nay mình cập nhật máy chủ lên php7.4 cho 1 vài hệ thống. Sau đó tiếp tục cập nhật wordpress lên 5.3 thì bị lỗi Maintenance Mode. Lý do là trong lúc hệ thống cập nhật thì máy mình bị mất kết nối, tải lại trang thì website báo lỗi: Trang web hiện...

Load Balance cho DrayTek: Nên dùng Session Based hay IP Based?

Định nghĩa về IP Based  và Session Based 1/ IP Based: Cần có nhiều máy tính sử dụng cùng lúc để có thể cộng gộp băng thông nhiều line Internet – Nhiều máy tính truy cập 1 server (Khác Source IP) – 1 máy tính truy cập nhiều server (Khác Destination...