Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Yankee Doodle Went To Town – HooplaKidz

Yankee Doodle went to town, riding on a Pony Ngài Yankee Doodle đã đến thị trấn, cưỡi trên con ngựa Pony Stuck a feather in his cap, and called him Macaroni Với chiếc nón có gắn lông vũ, được gọi là mũ ống Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó Father and I went down to camp, along with Captain Gooding Cha và tôi xuống phố để cắm trại cùng với thuyền trưởng Gooding And there we saw the men and boys, thick as Hasty Pudding Và chúng tôi đã thấy nhiều đàn ông và trai trẻ đông như bánh sữa Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó There was Captain Washington, upon a slapping stallion Có Đại úy Washington, cưỡi trên một chú ngựa vạm vỡ Giving orders to his men, I guess there were a million Đang truyền lệnh cho quân lính của mình, tôi đoán là có đến hàng triệu người Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó Yankee Doodle went to town, riding on a Pony Ngài Yankee Doodle đã đến thị trấn, cưỡi trên con ngựa Pony Stuck a feather in his cap, and called him Macaroni Với chiếc nón có gắn lông vũ, được gọi là mũ ống Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!