Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát The Grand Old Duke Of York – HooplaKidz

Oh, the grand old Duke of York Ông vua Duke ở xứ sở York He had ten thousand men Có mười ngàn quân He marched them up to the top of Ông dẫn quân The hill and he marched them down again Lên đỉnh đồi rồi hành quân xuống chân đồi And when they were up they were up Khi họ hành quân lên thì họ đi lên And when they were down they were down Khi hành quân xuống thì họ đi xuống And when they were only half way up Cũng có khi họ hành quân đến giữa đồi They were neither up nor down Không phải đi lên cũng không phải đi xuống đồi Oh, the grand old Duke of York Ông vua Duke ở xứ sở York He had ten thousand men Có mười ngàn quân He marched them up to the top of Ông dẫn quân The hill and he marched them down again Lên đỉnh đồi rồi hành quân xuống chân đồi And when they were up they were up Khi họ hành quân lên thì họ đi lên And when they were down they were down Khi họ hành quân xuống thì họ đi xuống And when they were only half way up Cũng có khi họ hành quân đến giữa đồi They were neither up nor down Không phải đi lên cũng không phải đi xuống đồi

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!