Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát She’s Gone – Steelheart

She’s gone Em đã ra đi rồi Out of my life Rời xa khỏi cuộc đời anh I was wrong Anh đã sai lầm I’m to blame Tất cả là do anh I was so untrue Anh đã không đúng, không chân thành I can’t live without her love Làm sao anh có thể sống khi thiếu tình yêu của em Come back into my arms Hãy quay lại trong vòng tay anh I’m so alone Anh rất cô đơn I’m begging you Anh cầu xin em đấy I’m down on my knees Anh quỳ gối cầu xin em Forgive me, girl Tha thứ cho anh, em à Lady, won’t you save me? Em yêu, liệu em sẽ cứu vớt anh chứ? My heart belongs to you Trái tim anh đã trao tặng cho em Lady, can you forgive me Em yêu, em có thể tha thứ cho anh For all I’ve done to you? Vì tất cả những gì anh đã làm cho em? Lady, oh, lady Em yêu, oh, em yêu Oh lady Oh em yêu Lady, won’t you save me? Em yêu, liệu em sẽ cứu vớt anh chứ? My heart belongs to you Trái tim anh đã trao tặng cho em Lady, can you forgive me Em yêu, rồi em sẽ tha thứ cho anh For all I’ve done to you? Vì tất cả những gì anh đã làm cho em? Lady Em yêu Oh, lady Oh, em yêu My heart belongs to you Trái tim anh đã trao tặng cho em Lady, can you forgive me Em yêu, em có thể tha thứ cho anh For all I’ve done to you? Vì tất cả những gì anh đã làm cho em?

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!