Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát See You Again – Charlie Puth

It’s been a long day without you my friend Quả là một ngày dài khi cậu không ở đây And I’ll tell you all about it when I see you again Và khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe We’ve come a long way from where we began Chúng ta đã trưởng thành hơn những ngày đầu tiên Oh, I’ll tell you all about it when I see you again Rồi tôi sẽ kể hết cho cậu nghe khi hai ta gặp lại nhau When I see you again Khi hai ta gặp lại nhau Why’d you have to leave so soon? Tại sao cậu ra đi sớm như vậy? Why’d you have to go? Sao cậu lại nỡ cất bước đi? Why’d you have to leave me when I needed you the most? Tại sao cậu lại rời bỏ tôi lúc tôi cần cậu nhất? I play it back over and over Tôi cứ mở đi mở lại đoạn băng ấy And hear your last words Để nghe những lời cuối cùng của cậu I know you’re in a better place Tôi biết rằng cậu đang ở một nơi tốt hơn But it’s always gonna hurt Nhưng điều đó vẫn khiến tôi đau đớn Carry on Hãy tiếp tục bước tiếp Give me all the strength I need to carry on Hãy tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tôi có thể tiếp tục cuộc sống này It’s been a long day without you my friend Quả là một ngày dài khi cậu không ở đây And I’ll tell you all about it when I see you again Và khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe We’ve come a long way from where we began Chúng ta đã trưởng thành hơn những ngày đầu tiên Oh, I’ll tell you all about it when I see you again Rồi tôi sẽ kể hết cho cậu nghe khi hai ta gặp lại nhau When I see you again Khi hai ta gặp lại nhau Oh oh oh oh, oh oh oh oh Oh oh oh oh, oh oh oh oh So let the light guide your way Hãy để ánh sáng dẫn lối cho cậu Hold every memory as you go Hãy giữ mãi những kí ức ấy khi cậu đi And every road you take will always lead you home, home Và trên mọi nẻo đường cậu đặt chân sẽ luôn dẫn lối cậu về nhà It’s been a long day without you my friend Quả là một ngày dài khi cậu không ở đây And I’ll tell you all about it when I see you again Và khi ta gặp lại nhau, tôi sẽ kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe We’ve come a long way from where we began Chúng ta đã trưởng thành hơn những ngày đầu tiên Oh, I’ll tell you all about it when I see you again Rồi tôi sẽ kể hết cho cậu nghe khi hai ta gặp lại nhau When I see you again Khi hai ta gặp lại nhau

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!