Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát One Potato Two Potato – HooplaKidz

In my little garden, now promise you won’t laugh Trong khu vườn nhỏ của tôi, hứa là bạn đừng cười chúng nhé I haven’t any flowers and I haven’t any grass. Tôi không trồng hoa, cũng chẳng có cỏ But now I’m going to dig and plant Nhưng giờ tôi sẽ đào đất và trồng cây And soon I’ll have a show Và tôi sẽ sớm thu hoạch thôi With a bit of sun and a bit of rain Với một chút nắng, một chút mưa There’ll be a lovely row Sẽ mọc lên một hàng cây xinh xắn One potato, two potatoes, three potatoes, four! Một, hai, ba, bốn củ khoai tây! Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more! Năm, sáu, bảy, nhiều nhiều nữa! One potato, two potatoes, three potatoes, four! Một, hai, ba, bốn củ khoai tây! Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more! Năm, sáu, bảy, nhiều nhiều nữa! In my little garden, now promise you won’t laugh Trong khu vườn nhỏ của tôi, hứa là bạn đừng cười chúng nhé I haven’t any flowers and I haven’t any grass. Tôi không trồng hoa, cũng chẳng có cỏ But now I’m going to dig and plant Nhưng giờ tôi sẽ đào đất và trồng cây And soon I’ll have a show Và tôi sẽ sớm thu hoạch thôi With a bit of sun and a bit of rain Với một chút nắng, một chút mưa There’ll be a lovely row Sẽ mọc lên một hàng cây xinh xắn One potato, two potatoes, three potatoes, four! Một, hai, ba, bốn củ khoai tây! Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more! Năm, sáu, bảy, nhiều nhiều nữa! One potato, two potatoes, three potatoes, four! Một, hai, ba, bốn củ khoai tây! Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more! Năm, sáu, bảy, nhiều nhiều nữa!

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!