Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Lavender’s Blue Dilly Dilly – HooplaKidz

Lavender’s blue, dilly dilly, lavender’s green Hoa oải hương xanh, hoa oải hương xanh ngát When I am king, dilly, dilly, you shall be queen Khi tôi là vua, bạn sẽ là nữ hoàng Who told you so, dilly, dilly, who told you so? Ai đã nói với bạn như vậy? It was my own heart, dilly, dilly, that told me so Chính trái tim tôi đã mách bảo Call up your men, dilly, dilly, set them to work Hãy gọi trai làng dậy, để họ đi làm việc Some to the plow, dilly, dilly, some to the fork Người thì cày, người thì bừa Some to make hay, dilly, dilly, some to cut corn Người thì phơi cỏ, người thì hái bắp While you and I, dilly, dilly, keep ourselves warm Còn tôi và bạn sưởi ấm cùng nhau Lavender’s green, dilly, dilly, Lavender’s blue Hoa oải hương xanh ngát, hoa oải hương xanh If you love me, dilly, dilly, I will love you Nếu bạn yêu tôi, tôi cũng sẽ yêu bạn Let the birds sing, dilly, dilly, and the lambs play Hãy để những chú chim ca hát, và đàn cừu dạo chơi We shall be safe, dilly, dilly, out of harm’s way Chúng ta sẽ được an toàn, qua khỏi mọi hiểm nguy I love to dance, dilly, dilly, I love to sing Tôi thích nhảy, tôi thích hát When I am queen, dilly, dilly, you’ll be my king Khi tôi là nữ hoàng, bạn sẽ là đức vua Who told me so, dilly, dilly, who told me so? Ai đã nói với tôi như vậy? I told myself, dilly, dilly, I told me so. Tự tôi nói vậy đấy.

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!