Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát I Hear Thunder – HooplaKidz

I hear thunder, I hear thunder Tôi nghe thấy tiếng sấm Don’t you too? Don’t you too? Bạn có nghe thấy không? Pitter, patter raindrops Mưa rơi lộp độp I’m wet through; so are you! Tôi ướt sũng và bạn cũng thế I hear thunder, I hear thunder Tôi nghe thấy tiếng sấm Hear it roar! Hear it roar! Nghe thấy trời gầm Pitter, patter raindrops Mưa rơi lộp độp I’m wet through; so are you! Tôi ướt sũng và bạn cũng thế I see blue skies, I see blue skies, Tôi thấy trời trở nên trong xanh Way up high, Way up high! Cao vời vợi Hurry up the sunshine Nhanh lên có nắng rồi We’ll soon dry! We’ll soon dry! Chúng ta sẽ khô nhanh thôi

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!