Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Hush Little Baby – HooplaKidz

Hush, little baby, don’t say a word Suỵt, con yêu bé bỏng, im lặng nào Mama’s gonna buy you a mockingbird Mẹ sẽ mua cho con một con chim sáo And if that mockingbird won’t sing Và nếu chú sáo đó không hót Mama’s gonna buy you a diamond ring Mẹ sẽ mua cho con một cái nhẫn kim cương And if that diamond ring turns brass Và nếu chiếc nhẫn kim cương đó chuyển thành đồng thau Mama’s gonna buy you a looking glass Mẹ sẽ mua cho con một cái gương soi And if that looking glass gets broke Và nếu cái gương soi bị vỡ Mama’s gonna buy you a billy goat Mẹ sẽ mua cho con một con dê đực And if that billy goat don’t pull Và nếu con dê đực không kéo đồ được Mama’s gonna buy you a cart and bull Mẹ sẽ mua cho con một con bò đực và xe bò And if that cart and bull turn over Và nếu chiếc xe và con bò bị lật Mama’s gonna buy you a dog named Rover Mẹ sẽ mua cho con con chó đặt tên là Rover And if that dog named Rover won’t bark Và nếu chú chó Rover không sủa Mama’s gonna buy you a horse and cart Mẹ sẽ mua cho con một con ngựa và cỗ xe And if that horse and cart fall down Và nếu con ngựa và cỗ xe ngã xuống You’ll still be the sweetest little baby in town Con vẫn sẽ là đứa trẻ bé bỏng đáng yêu nhất thị trấn này

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!