Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát Hey Diddle Diddle – HooplaKidz

Hey diddle diddle, the cat and the fiddle Giả tưởng giả tưởng, chú mèo cùng với cây đàn vi-ô-lông The cow jumped over the moon Chú bò nhảy lên cung trăng The little dog laughed to see such fun Chú chó nhỏ cười vang khi thấy trò vui And the dish ran away with the spoon! Chiếc đĩa và chiếc thìa cùng bỏ chạy! Hey diddle diddle, the cat and the fiddle Giả tưởng giả tưởng, chú mèo cùng với cây đàn vi-ô-lông The cow jumped over the moon Chú bò nhảy lên cung trăng The little dog laughed to see such fun Chú chó nhỏ cười vang khi thấy trò vui And the dish ran away with the spoon! Chiếc đĩa và chiếc thìa cùng bỏ chạy!

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!