Lời dịch bài hát

Lời dich bài hát A Thousand Years – Christina Perri

Heart beats fast Trái tim đập rộn ràng Colors and promises Muôn sắc màu và những lời hứa hẹn How to be brave? Làm sao để em trở nên can đảm? How can I love Làm sao em có thể yêu anh When I’m afraid to fall Khi em lo sợ vấp ngã But watching you stand alone, Nhưng khi nhìn anh đứng đơn độc một mình, All of my doubt Tất cả những ngờ vực của em Suddenly goes away somehow. Không hiểu sao bỗng nhiên tan biến. One step closer Gần thêm một bước nữa thôi I have died every day Em héo úa từng ngày Waiting for you Để đợi chờ anh Darling, don’t be afraid Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I’ll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa Time stands still Thời gian như ngừng trôi Beauty in all she is Cô ấy thật xinh đẹp I will be brave Em sẽ trở nên can đảm I will not let anything Em sẽ không để bất cứ thứ gì Take away Lấy đi What’s standing in front of me Những gì đang ở trước mắt em đây Every breath Từng hơi thở Every hour has come to this Từng thì giờ đến giây phút này One step closer Gần thêm một bước nữa thôi I have died every day Em héo úa từng ngày Waiting for you Để đợi chờ anh Darling, don’t be afraid Anh yêu ơi, đừng lo sợ nhé I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I’ll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa And all along I believed Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng I would find you Em sẽ tìm thấy anh Time has brought Thời gian đã đưa Your heart to me Trái tim anh đến với em I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I’ll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa One step closer Gần thêm một bước nữa thôi I have died every day Em héo úa từng ngày Waiting for you Để đợi chờ anh Darling don’t be afraid Anh yêu, đừng lo sợ nhé I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I’ll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa And all along I believed Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng I would find you Em sẽ tìm thấy anh Time has brought Thời gian đã đưa Your heart to me Trái tim anh đến với em I have loved you for a Em đã yêu anh được Thousand years Một ngàn năm rồi I’ll love you for a Em sẽ còn yêu anh Thousand more Thêm một ngàn năm nữa

Từ khóa

Bài viết liên quan

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!