Lời dịch bài hát

Lấy lời bài hát từ Nhạc Của Tui

Với 1 bài nhạc có kèm lời (lyric) trên NhacCuaTui đều có request tới địa chỉ lrc. Có điều nội dung đang được mã hóa.

Lấy lời bài hát từ Nhạc Của Tui 2

Với dữ liệu dạng này

BF24AA05A1C1BB9E3EBAD70300EE6DE8636D14D80CACB51BF678EFFE574664F1B5EE6CE0E5CD3209921D34528179F3991D0BECE02B7177EAC585E02BED0D54D6B446BA81505EA49F68B91A503A85C61D53BE1DFB17F6FB15B8E523E09F4AAEC3F1F80755A8558ECB07202A2F586DF489E5A3A2C8EB64D2FB131247ECB0865E071E7347681552C531598B7BF955E1A2201C908950C77071174829696495E77D78C59C5143ED814614F2C73CEB0769470AB81D46A4BFD246A1E3B68EF9C65BBFCE9953900AA6280156E0E8B9A4BE33B8D72DC8C821D7A1A1315905A7AFB04FA6EEB3B123830C7697409C749967A44BE2BDEB73D9ACED45C3FAC66AC4A7ED887C4741D2EF5A26DFB7107890146D4E2DFA2018F56C74C70F4EFA8700B7203A4696AC97CB68806976CDA30284AC6B86C725486E2C1FE891DBC1D0BFAF090C2B8442B0B51607DF74F6684F3AA0FB3C8A4769A48D626A37975382C35BDE8CEE23D318ADA554A3881A3974B3C75A9E9677C5D278F685D8C0366FEC7E5334E44DC27745E47F5D80338AAB2B9E4801999EB99D8E4B045C8FC72C52EFE11BBD75793F5F489E74DE6D5B7DF350C7E5BE9FC2FDADE358EB804E44D7622DEBA996F495F2F3F68FEC58C67C17FB70B1A3A905DD0BC4CD7493C6993FA6078A21C7B58212FAA16B292BB1E94716CE0D5B9AAAB5D49A892E6590A6BC106865984160B548824FBBC7F6471EF724C8696FD6400AF4C2FECA9BA149129B93C1A22BEEF9A46BF1BA970D75674AAD1D7CA5EA991F643F5C62FC64E5832929E4FFE1075343D886263059B4F48B7101E88DD79A7140E467F17FA08F40E6CF3C23E201473A21A68A43834791E322C2903A9177DB923B7C1F0E7B0C47BE601564477357D5567AF3A15D451103487116F8F5B9F023A651A757AE38CC9D77DAFEEA8DF926C7D9DCC5F4138DE95FD91B01F5A764080454C656143392AE9D9CDFF892A2BF59C9C52D399E7ABDC497896B5CCA783F3758CDB3A7A17AD81D69578F06B6BBDF56B3263910716A1A7C436AF45D324E1EA5157FD095B5C5E63499C458373CFEB0F8E3329F6AE402F6EE18C0E86521F922D2E5EDA38A75AA0BB689F4F9E1D5A64FC80A04D349C7A132BC93C8A3B6AC17F20280477528FE70B9326299B5FA5CC0B7FA7E15CA8F6724B60BAFA499EA7CCE992BA5679ED9CE125B7AAD4102F57956D2F53CDFA670DEA34BDEB8CB60DC516EA5CC295BFF90921462B39A19F1B35C6A6BD6DC3B60570988A01E3EC5F03180F91C16B13F931F40AE4462BA6DF904162EDE53BC791E62A73F526ED84B3D9989131FE738FCE264376E848AB6D879BAE78AD9A4BDE9968FDB0FFFF958EF5E21FBC0308D59C79688F7E73DC177AAD18E1D9A68A4CF9DD0DEBF39FF7862A023DD7F8F5BAE508AF8EBF9DD00B5F775C3C6AB98F7309B0D5650EE080339B25D9B6FEBEF01B4CA3CD7910594C37C4A7443C6BF97EF395D533B394E599EC1EF6C48C5439F035C2C134DDBF7E1DCCB4DCCC7C003F2A43486EDCEB899E025782B7996A418390AE353E5DEBB74662EA9C53189069E64ADD8E8F66917AD7A42AC81F69492BE2B727E5162C85CE004EE7991DF181A19F4F6F941E497284AC0A4E9EA053895C23DDDB9EF0B133351C557C1C67810355351C681BD36272E3D0532BBE872BD12B397B1EC211D039221911D9BE0E2F4847FE3D9DAD479802AFCC8FB71F71C0445D4383423F333BC74DDB07EBAD7E2935D63AC43B18A3F524FC43F5F295BAB77DAFAABE5A9D164D644FF726C890000A3928C867D18A739D3A89B626769794666D87CB2C1DAF39DBA0D525CB57D6AD5DA68DDEA39B6CAC578875630D11F600D979FCC4FF8B12D2FB83BAE0A95F2B9A731A8ED5B290DC3AFA466B423063603375A5FD55024533C70CFCF4E0B9AD7F11D478F4F2582861FE352DB789AFDD8DA0B062F7BA53CCD1266F4838A3BA4740CE8653A97E32B866EEC86139BE823DE26C36330F7C6D9D87948BB1CAD2E0F52C86BA4C4C02006E2838C24652EEBE0CE21280096A560401783645F11AE68D5D7794D8167165FA6EB71A2CDB432DF8F7B58A7FB33C8825F60F2DC079F1F7D9E84A61B5559A20A8A18063588FE62EFAF64D94511FFDBA2F47FE05D858EB4F723248EE4C8986A43C5AFC5C0810FE0DFA08B58A648EDE097AD038B4171B7E90C47D79BCCB0C667F60255E986D02C89DB2D47450D81BED80B496FAE0CA4580DBBB402CBAA0108EC5D0CD734FE0F317DD54CF65AC4F41B326B9E0C16B2A5A6505131571459A1B0EB11C57FCB431261880DED58AB7EB9C7615B5C6F943685AE7CACC2B87BBBF686C255D963196E121548858FA0C8E914E65060AC10FF3ABC4BD10ABA15A4B675D30516A7A77C75E8ACAA66840C447A3B50E15CB2D91C40F707F8C528BC231D82D97F548E587E085C678585948DF3A521EA58D73B6ED10D572DC38C87C761027E4FB24A53523504A37E906705AF7A05651B4CE22A4F8C43EBF8A0A0884D6348FA823AF6849FAA9717DF51ED940B0795944BE3C150A5331794E294BDD1B5715DB3875AEAEEFF7696CE4252B9520E5737C6A1952893F219D1D553997609336FC90EC380CFA8A2C41F056B1285E1A3E75F9D4E45CCA69426D890AB6C039AD4AF46CDC93D19AAC92730E817890EC42E86672D8D06C34F9B2259FD42AC2AF8FB3D487DF17482244CEB8D835DAFE5F61D073C07EE4BF6ED

rất khó đọc đúng ko nào.

Truy cập vào trang Online decrypt tool và dán những gì có trong file Notepad vừa lấy ra, tiếp theo ở ô Key hãy ghi Lyr1cjust4nct, còn ở Mode chọn STREAM và chọn Hexa ở ô Decode. Cuối cùng bấm Decrypt this!.

Lấy lời bài hát từ Nhạc Của Tui 3

 

Kết quả ta sẽ được:

[00:00.06]Bài hát: Yêu Lại Từ Đầu
[00:02.66]Ca sĩ: Khắc Việt
[00:04.66] [01:22.79][00:10.34]Em ơi
[01:23.83][00:11.48]Hình như chúng mình
[01:25.29][00:12.71] [01:27.82][00:15.35]Đã hết yêu nhau mất rồi
[01:30.20][00:17.82] [01:32.25][00:19.77]Tại vì sao em hãy nói đi
[01:34.26][00:21.67] [01:34.67][00:22.10]Hay vì anh vô tâm hững hờ
[01:36.77][00:24.25] [01:37.53][00:24.99]Nên vô tình
[01:38.40][00:25.90] [01:39.37][00:26.92]đánh mất hai ta
[01:41.11][00:28.57] [01:42.73][00:30.27]Rất khó để đến với nhau
[01:45.24][00:32.80] [01:47.48][00:35.02]Đừng buông xuôi tình yêu chúng mình
[01:50.20][00:37.86] [01:52.23][00:39.76]Mình đã hứa với nhau những gì
[01:54.12][00:41.67] [01:54.60][00:42.07]Mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa
[01:56.95][00:44.40] [01:57.51][00:45.00]Hãy cho ta
[01:58.83][00:46.24]yêu nhau thêm một lần nữa
[02:00.78][00:47.92] [02:55.01][02:34.13][02:01.46][00:48.96]Mình tạm chia tay nhau nhé em
[02:56.73][02:36.70][02:04.18][00:51.78]Để ta biết được có yêu nhau không
[02:59.41][02:39.28][02:06.87][00:54.26] [02:60.00][02:39.94][02:07.47][00:54.95]Mình tự cho nhau hai lối đi
[03:01.71][02:41.65][02:09.13][00:56.65]Để xem quãng đường của ai xa hơn
[03:04.41][02:44.33][02:11.81][00:59.28] [03:05.02][02:44.87][02:12.41][00:59.82]Thời gian sẽ nói lên tất cả
[03:06.84][02:46.68][02:14.15][01:01.67]Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về
[03:09.27][02:49.30][02:16.71][01:04.35] [03:10.07][02:49.83][02:17.35][01:04.74]Thì lúc đó hai ta
[03:11.05][02:51.06][02:18.56][01:05.96] sẽ cùng mở rộng trái tim
[03:12.98][02:52.88][02:20.41][01:07.91]Và cùng cho nhau
[03:14.44][02:54.45][02:22.01][01:09.47] [03:17.02][02:24.39][01:11.91]Yêu lại từ đầu
[03:18.51][02:26.08][01:13.48]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close

Oops!! Có vẻ nhưng bạn đang bật tính năng chặn quảng cáo

Quảng cáo giúp blog duy trì website và tiếp tục chia sẻ các thủ thuật đến bạn. Mong bạn vui lòng tắt Adblock hoặc cho blog vào danh sách trắng trong công cụ chặn quảng cáo của bạn. Cảm ơn đã ủng hộ website!